Du Lịch Dubai: HCM - Dubai - Abu Dhabi 5N Bay Emirates Airlines
TOUR KÍCH CẦU
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Tour Dubai
Địa danh: Khởi hành từ Tp.HCM
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: 5,14,21/10;04/11/2022
Giá 1 khách
27,990,000 đ
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Tour Ấn Độ
Địa danh: Khởi hành từ Hà Nội
Thời gian: 7 Ngày
Ghi chú: 20, 27/9; 4, 11, 25/10; 1, 15, 29/11/2022
Giá 1 khách
16,990,000 đ
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Tour Ấn Độ
Địa danh: Khởi hành từ Tp.HCM
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: 5, 12, 19, 26/10; 2, 9, 16, 23, 30/11; 7, 14/12/2022
Giá 1 khách
19,990,000 đ
Hà Nội - Dubai - Sa Mạc Safari - Abu Dhabi 6N5Đ - Bay EK
TOUR KÍCH CẦU
Danh mục: Tour bán chạy, HOT, Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Tour Dubai, Tour Abu Dhabi
Địa danh: Khởi hành từ Hà Nội
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: 1,8,9,14,15,16,19, 26,30/11 ; 2,3, 26,28/12/2022; 22,23,24,25,26/1/2023
Giá 1 khách
29,900,000 đ
HCM - Dubai - Abu Dhabi 5N Bay Emirates Airlines
TOUR KÍCH CẦU
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Tour Dubai
Địa danh: Khởi hành từ Tp.HCM
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: 16/9/2022
Giá 1 khách
27,990,000 đ
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Tour Maldives
Địa danh: Khởi hành từ Tp.HCM
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: Hàng Ngày
Giá 1 khách
51,990,000 đ