Singapore - Khách Sạn Giá Tốt

2.050.000₫
- 30%
2.928.000₫