HCM - Seoul - Nami - Eveland 5N4Đ, Bay Jeju Air + KS 5*
TOUR KÍCH CẦU
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Tour Hàn Quốc
Địa danh: Khởi hành từ Tp.HCM
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: 21/9; 5/10/2022
Giá 1 khách
16,990,000 đ
HCM - Seoul - Everland - Đảo Nami 5N4Đ Bay Vietjet
TOUR TIẾT KIỆM
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Tour Hàn Quốc
Địa danh: Khởi hành từ Tp.HCM
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: 29/09; 06,13,20/10; 03,17/11; 01,15/12/2022
Giá 1 khách
12,990,000 đ
HCM - Kobe - Osaka - Kyoto - Nagoya - Yamanashi - Tokyo 6N5Đ, Bay Vietnam Airlines + KS 3,4*
TOUR KÍCH CẦU
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Tour Nhật Bản
Địa danh: Khởi hành từ Tp.HCM
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: 22; 29/10; 05, 12, 19, 26/11; 03, 10, 17, 24/12/2022
Giá 1 khách
35,900,000 đ
Hà Nội - Tokyo - Yamanashi - Phú Sĩ 4N3Đ, VNA
GIÁ ĐỘC QUYỀN
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Tour Nhật Bản
Địa danh: Khởi hành từ Hà Nội
Thời gian: 4 Ngày
Ghi chú: 02, 07, 11/12
Giá 1 khách
22,900,000 đ
TOKYO – NÚI PHÚ SĨ – KYOTO – OSAKA (6N5D)
TOUR CAO CẤP
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Tour Nhật Bản
Địa danh: Khởi hành từ Hà Nội
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: 22/01/2023
Giá 1 khách
31,900,000 đ
Danh mục: Tour Lễ - Tết, Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Tour Đài Loan
Địa danh: Khởi hành từ Hà Nội
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: 22 và 23/1/2023 (Mùng 1, 2 Tết AL)
Giá 1 khách
14,900,000 đ
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Tour Hàn Quốc
Địa danh: Khởi hành từ Tp.HCM
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: 18/11; 12/12/2022
Giá 1 khách
22,990,000 đ
Hà Nội - Seoul - Nami - Everland 5N4Đ, Bay Vietjet Air + KS 3, 4*
TOUR ĐƯỢC YÊU THÍCH
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Tour Hàn Quốc
Địa danh: Khởi hành từ Hà Nội
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: 22, 29/09; 13, 20/10; 03, 10/11/22022
Giá 1 khách
12,490,000 đ
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Tour Nhật Bản
Địa danh: Khởi hành từ Tp.HCM
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: 05, 12, 19, 26/10; 03, 10, 17, 24/11/2022
Giá 1 khách
25,490,000 đ
HCM - Seoul - Nami - Everland 4N4Đ, Bay Vietjet Air - Khám Phá Mùa Thu Hàn Quốc
TOUR TIẾT KIỆM
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Tour Hàn Quốc
Địa danh: Khởi hành từ Tp.HCM
Thời gian: 4 Ngày
Ghi chú: 22/09; 06, 20/10/2022
Giá 1 khách
13,490,000 đ
HCM - Seoul - Nami - Everland 5N4Đ, Khám Phá Mùa Hè Hàn Quốc
TOUR BÁN CHẠY
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Tour Hàn Quốc
Địa danh: Khởi hành từ Tp.HCM
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: 01, 07, 08, 14, 15, 21, 22, 28, 29/07; 04, 11, 12, 18, 19, 25, 26/08/2022
Giá 1 khách
13,990,000 đ
HCM - Seoul - Nami - Everland 5N4Đ Khám Phá Mùa Thu Hàn Quốc
TOUR BÁN CHẠY
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Tour Hàn Quốc
Địa danh: Khởi hành từ Tp.HCM
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: 22, 23, 29, 30/09; 07, 13, 14, 20, 21, 27, 28/10; 03, 04, 10, 11, 13, 18, 20, 25, 27/11/2022
Giá 1 khách
13,990,000 đ
HCM - Seoul - Nami - Everland 5N4Đ
TOUR KÍCH CẦU
Danh mục: Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Tour Hàn Quốc
Địa danh: Khởi hành từ Tp.HCM
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: 09, 15, 16, 22, 23, 29, 30/09/2022
Giá 1 khách
13,990,000 đ
Hà Nội - Seoul - Jeju - Nami - Eveland 6N5Đ
TOUR CAO CẤP
Danh mục:
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Tour Hàn Quốc
Địa danh: Khởi hành từ Hà Nội
Thời gian: 6 Ngày
Ghi chú: 18,25/10/2022
Giá 1 khách
24,900,000 đ
HCM - Seoul - Nami - Eveland 5N4Đ, Bay Vietjet + KS 5*
TOUR KÍCH CẦU
Danh mục: Tour bán chạy, HOT, Tour đường bay
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Tour Hàn Quốc
Địa danh: Khởi hành từ Tp.HCM
Thời gian: 5 Ngày
Ghi chú: Thứ 5, Thứ 6 hàng tuần
Giá 1 khách
13,990,000 đ