Tour Kết Hợp Teambuilding

Sắp xếp theo:
Hà Nội - Biển Hải Hòa - Team Building 3 Ngày
1,868,000₫

Khởi hành: Hà Nội

Điểm Đến: Thanh Hóa

Thời gian: 3 Ngày

Ngày đi: Hàng Ngày

Hà Nội - Biển Hải Tiến - Team Building 2 Ngày
1,518,000₫

Khởi hành: Hà Nội

Điểm Đến: Thanh Hóa

Thời gian: 2 Ngày

Ngày đi: Hàng ngày

Hà Nội - Biển Hải Tiến - Team Building 3 Ngày
1,898,000₫

Khởi hành: Hà Nội

Điểm Đến: Thanh Hóa

Thời gian: 3 Ngày

Ngày đi: Hàng Ngày

Hà Nội - Cửa Lò 3 Ngày
2,368,000₫

Khởi hành: Hà Nội

Điểm Đến: Nghệ An

Thời gian: 3 Ngày

Ngày đi: Hàng Tuần

Hà Nội - Team Building Hạ Long – Đảo Tuần Châu 3 Ngày
2,568,000₫

Khởi hành: Hà Nội

Điểm Đến: Quảng Ninh

Thời gian: 3 Ngày

Ngày đi: Hàng Ngày

Hà Nội - Team Building Sầm Sơn 2 Ngày
1,398,000₫

Khởi hành: Hà Nội

Điểm Đến: Thanh Hóa

Thời gian: 2 Ngày

Ngày đi: Hàng Ngày

Hà Nội - Team Building Sầm Sơn 3 Ngày
2,098,000₫

Khởi hành: Hà Nội

Điểm Đến: Thanh Hóa

Thời gian: 3 Ngày

Ngày đi: Hàng Ngày

Hà Nội - Vân Đồn - Cô Tô 3 ngày
2,468,000₫

Khởi hành: Hà Nội

Điểm Đến: Quảng Ninh

Thời gian: 3 Ngày

Ngày đi: Hàng tuần