Miền Trung

Sắp xếp theo:
HCM - Phan Thiết 3N2Đ - Tàu Hỏa
2,750,000₫

Khởi hành: Hồ Chí Minh

Điểm Đến: Phan Thiết

Thời gian: 3 Ngày

Ngày đi: Thứ 6 hàng tuần

HCM - Phan Thiết 2N1Đ - Tàu hỏa
1,550,000₫

Khởi hành: Hồ Chí Minh

Điểm Đến: Phan Thiết

Thời gian: 2 Ngày

Ngày đi: Thứ 7 hàng tuần

HCM - Nha Trang 3N3Đ
2,385,000₫

Khởi hành: Hồ Chí Minh

Điểm Đến: Nha Trang

Thời gian: 3 Ngày

Ngày đi:

HCM - Phan Thiết - Đà Lạt 4N3Đ
2,350,000₫

Khởi hành: Hồ Chí Minh

Điểm Đến: Đà Lạt Phan Thiết

Thời gian: 4 Ngày

Ngày đi:

HCM - Đà Lạt 3N3Đ
1,755,000₫

Khởi hành: Hồ Chí Minh

Điểm Đến: Đà Lạt

Thời gian: 3 Ngày

Ngày đi: Liên hệ

Quy Nhơn - Kỳ Co 3 Ngày
3,290,000₫

Khởi hành: Hà Nội Hồ Chí Minh

Điểm Đến: Quy Nhơn

Thời gian: 3 Ngày

Ngày đi: Hàng ngày

HCM - Tuy Hòa - Quy Nhơn 4 ngày
6,390,000₫

Khởi hành: Hồ Chí Minh

Điểm Đến: Phú Yên Quy Nhơn

Thời gian: 4 Ngày

Ngày đi: Hàng ngày

HCM - Đà Nẵng - Huế - Hội An 4 ngày
5,199,000₫

Khởi hành: Hồ Chí Minh

Điểm Đến: Đà Nẵng Huế

Thời gian: 4 Ngày

Ngày đi: Thứ 5 hàng tuần

Đà Nẵng - Nha Trang - Đà Lạt 4 ngày 3 đêm
3,380,000₫

Khởi hành: Đà Nẵng

Điểm Đến: Đà Lạt Nha Trang

Thời gian: 4 Ngày

Ngày đi: Hàng ngày

Đà Nẵng – Nha Trang 4 ngày 3 đêm
2,700,000₫

Khởi hành: Đà Nẵng

Điểm Đến: Nha Trang

Thời gian: 4 Ngày

Ngày đi: Hàng ngày

Đà Nẵng - Nha Trang 3 ngày 2 đêm
1,880,000₫

Khởi hành: Đà Nẵng

Điểm Đến: Nha Trang

Thời gian: 3 Ngày

Ngày đi: Hàng ngày

Đà Nẵng - Nha Trang - Đà Lạt 5 Ngày
3,650,000₫

Khởi hành: Đà Nẵng

Điểm Đến: Đà Lạt Nha Trang

Thời gian: 5 Ngày

Ngày đi: Hàng Ngày